Electra-polkupyörien myyjän takuun ehdot
Electra-polkupyörien rungolla on rajoitettu elinikäinen takuu, muilla osilla ja pintakäsittelyllä kahden (2) vuoden takuu. Takuu ei koske renkaita, pinnoja eikä jarruvaijereita. Asiakkaalla on oikeus tehdä reklamaatioita kahden vuoden kuluessa Electra-polkupyörän ostosta. Mikäli mainittuna aikana ilmenee valmistajan aiheuttamia materiaali- tai valmistusvikoja, polkupyörä korjataan tai – mikäli korjaus ei ole mahdollista tai järkevää – korvataan uudella. Korjaustapauksessa takuu rajoittuu vahingoittuneiden osien korjaamiseen tai vaihtamiseen, eikä se hyvitä muita mahdollisia vahinkoja. Takuu ei koske vikoja, jotka aiheutuvat normaalista kulumisesta, polkupyörällä suoritetuista hypyistä, putoamisesta, epäkunnossa olevan polkupyörän käytöstä, polkupyörän käytöstä muuhun kuin sille suunniteltuun tarkoitukseen, ajosta pimeässä ilman valoja, muun kuin ammattimaisen pyöräkorjaamon suorittamasta korjauksesta ja muiden kuin vakio-osien käytöstä. Takuu ei ole voimassa myöskään siinä tapauksessa, että pyörälle ei ole tehty säännöllisiä huoltoja tai sitä on huollettu muualla kuin ammattimaisessa polkupyöräkorjaamossa.
Asiakkaan tulee ilmoittaa viipymättä myyjälle ilmenneistä materiaali- ja valmistusvioista ja toimittaa polkupyörä ammattimaiseen korjaamoon. Viallista pyörää ei myöskään saa käyttää. Myyjän takuu pitenee sen ajan verran, jonka pyörä on ollut takuukorjaamossa. Polkupyörän käytön intensiivisyyden mukaan se tulee huollattaa ammattimaisessa korjaamossa ensimmäisten 100–300 kilometrin jälkeen, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluttua ostosta. Myyjän takuu on voimassa asiakkaalle myönnettyjen, pyörän oston todistavien takuukortin ja myyntilaskun perusteella.