Electra jalgrataste müügigarantii tingimused

Electra jalgrataste raamidele kehtib piiratud eluaegne garantii, muudele osadele ning viimistlusele 2-aastane garantii. Garantii ei kehti kummidele, kodaratele ega trossidele. Kliendil on õigus esitada pretensioone 2 aasta jooksul alates Electra jalgratta ostmisest. Nimetatud perioodil ilmnenud tootja poolt põhjustatud materjali- ja tootmisvigade puhul jalgratas parandatakse, juhul kui see pole võimalik või otstarbekas, siis asendatakse. Parandamise puhul piirdub garantii defektsete osade parandamise või väljavahetamisega ega korva muidu võimalikke kahjusid. Garantii ei kehti defektidele, mis on tingitud normaalsest kulumisest, jalgrattaga hüppamisest, kukkumisest, tehniliselt mittekorras jalgratta kasutamisest, jalgratta mitteotstarbekast kasutamisest, pimedas tulede mittekasutamisest, muu kui professionaalse jalgrattaremonditöökoja poolt teostatud remondist ja mittestandardsete osade kasutamisest. Samuti ei kehti garantii, kui jalgrattaga ei ole käidud korralises hoolduses või hooldust pole teostatud professionaalses jalgrattaremonditöökojas.

Klient peab müüjat viivitamatult teavitama ilmnenud materjali- ja tootmisvigadest, hoiduma defektse jalgratta kasutamisest ning toimetama jalgratta professionaalsesse remonditöökotta. Müügigarantii pikeneb ratta garantiiremondis oldud aja võrra. Olenevalt sõidu aktiivsusest tuleb esimese 100–300 km läbimise järel, kuid mitte hiljem kui 2 kuu jooksul, käia jalgrattaga tehnilises hoolduses professionaalses remonditöökojas. Müügigarantii kehtib kliendile väljastatava rattapassi ja müügiarve alusel, mis tõendavad ratta ostmist.